Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (2023)

Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (1)

Rozpoczniesz nową pracę lub zmienisz stanowisko? A może nadal pracujesz w tej samej firmie, ale kończy Ci się zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy? Więc musisz to zrobićbadania do pracy.kontrola stanu zdrowia zawodowegomożesz określić, czy dany pracownik spełnia minimalne wymagania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób, które podejmują zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Jak wyglądają takie badania i jak często należy je przeprowadzać? Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Badania medycyny pracy - spis treści:

 • Co to są badania medycyny pracy?
  • Czy umowa zlecenie wymaga badań lekarskich?
  • Zaświadczenie lekarskie do pracy
 • Jakie badania medycyny pracy?
  • Badania wstępne do pracy
  • Ponowne badanie lekarskie medycyny pracy
  • testy kontrolne
  • Powtarzające się egzaminy zawodowe po zakończeniu narażenia (egzaminy końcowe)
 • Badania medycyny pracy – jak wygląda wizyta u lekarza pracy?
  • Medycyna pracy – jakie badania?
  • Lista testów dla konkretnych zadań
  • Co jest potrzebne lekarzowi medycyny pracy?
 • Badanie lekarskie pod kątem medycyny pracy – co jeśli lekarz nie wyrazi zgody na pracę?
 • Badania do pracy - podsumowanie

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i skorzystaj z naszego kreatora CV!

Utwórz CV

Co to są badania medycyny pracy?

Badania medycyny pracyto obowiązkowe testy, które przeprowadza się przed zatrudnieniem pracownika lub w trakcie jego pracy. Konieczność ich realizacji wynika z Art. 211 Kodeksu pracy:

Pracownik jest zobowiązany między innymi do: poddania się badaniom wstępnym, powtórnym, kontrolnym i innym zleconym badaniom lekarskim oraz stosowania się do zaleceń lekarskich.

A także sztuka. 229 Kodeksu pracy:

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych we skierowaniu na badanie lekarskie.

W praktycekontrola stanu zdrowia zawodowegona podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania określonych obowiązków zawodowych w ramach stosunku pracy (umowa o pracę). Jest to warunek konieczny do pracy na dowolnym stanowisku.

Prowadzone są wszystkie dochodzenia związane z zatrudnieniemna koszt pracodawcy.

Stwórz Curriculum Vitae!

Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (2)

Stwórz CV!

Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (3)

Stwórz swoje CV!

Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (4)
(Video) Medycyna pracy – obowiązkowe badania lekarskie, co bada lekarz, skierowanie

Czy umowa zlecenie wymaga badań lekarskich?

Z zasadyBadania Medycyny Pracysą obowiązkowe tylko dla pracowników kontraktowych. Warto jednak wiedzieć, że jeśli praca wymaga określonego stanu zdrowia lub jej uwarunkowania na to wskazują (wysokie ryzyko wypadków przy pracy, obecność czynników szkodliwych dla zdrowia lub stres), pracodawca może również na tej podstawie skierować osobę zatrudnioną zmandat kontraktowy. Klient nie jest jednak zobowiązany do poniesienia kosztów badań wykonawcy. Wszelkie kwestie związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i testami powinny być uwzględnione w umowie, a także sposób, w jaki gatunki zostaną objęteuczyć się do pracy.

Zaświadczenie lekarskie do pracy

Zaświadczenie lekarskie do pracyWarunki:

 • brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;

Umierać

 • istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania medycyny pracy).

Jeśli znalazłeś się w tej drugiej sytuacji, musisz wiedzieć, że pracodawca ma bezwzględny zakaz dopuszczenia Cię do pracy na stanowisku, o którym mowa w orzeczeniu. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu 7 dni.

Co jeśli mimo negatywnego wyroku zaczniesz pracować na określonym stanowisku? Pracodawca zostanie ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł za nieprzestrzeganie przepisówPrzepisy bezpieczeństwa i higieny pracy(BHP).

Pamiętaj, to ważne! Badania medycyny pracy przeprowadzane są na podstawie skierowania od pracodawcy i są pokrywane przez pracodawcę.

Jakie badania medycyny pracy?

studia pracypodzielone na:

 • Egzaminy wstępne do pracy;
 • regularne badania medycyny pracy;
 • egzaminy z pracy;
 • badania okresowe do pracy po zakończeniu ekspozycji (tzw. badania końcowe).
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (5)

To może Cię zainteresować:Zwolnienie lekarskie - jak otrzymać L4? Najważniejsze informacje

Badania wstępne do pracy

Wstępne badania lekarskienależy przeprowadzić przed podjęciem zatrudnienia – najpóźniej w dniu podjęcia pracy. Obejmują wszystkich nowo zatrudnionych w celu ustalenia, czy ich stan zdrowia pozwala im wykonywać określone prace.

Badania wstępnemoże np. B. być ważne przez 2 lub 5 lat – w zależności od stanowiska.

Kto podlega wstępnemu badaniu lekarskiemu??

(Video) Oto 10 oznak jak rozpoznać fałszywych ludzi | wiem

 • osoba zatrudniona;
 • pracownicy, którzy zostali przeniesieni do innych miejsc pracy;
 • Pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których panują niezdrowe lub stresujące warunki.
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (6)

Pierwsze badania lekarskieone z kolei nie obejmują:

 • przywrócenie na to samo stanowisko u tego samego pracodawcy (lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy) w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego zatrudnienia;
 • Osoby zatrudnione u innego pracodawcy na określonym stanowisku, w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego zatrudnienia oraz jeżeli:
  • pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w opisanych warunkach;
  • Pracodawca potwierdza, że ​​opisane warunki odpowiadają warunkom występującym na określonym stanowisku.

Zasada ta nie dotyczy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.

Zwolnienie od psychiatry – jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?

Ponowne badanie lekarskie medycyny pracy

Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika co najmniej na kilka dni przed upływem terminu ważności orzeczenia o wstępnym badaniu lekarskimregularne egzaminy do pracy. Służą one sprawdzeniu, czy stan pracownika się nie zmienił i czy może on nadal wykonywać swoje obowiązki.

Brak wygląduregularne badania medycyny pracymoże prowadzić do odmowy przedłużenia umowy, a nawetukończenie. Warto więc pilnować pewnych terminów i nie ryzykować wypowiedzenia.

Podlegają regularnym badaniom lekarskimwszyscy pracownicy.Ile badań okresowych? Kwestię tę reguluje Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań lekarskich pracowników, zakresu opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych w celach przewidzianych w Kodeksie pracy.

Należy pamiętać, że lekarz może wyznaczyć krótszy termin, jeśli uzna to za konieczne.

możesz wykonaćregularne badania w czasie pracy? W miarę możliwości regularne kontrole pracy przeprowadzane są w godzinach pracy. Masz prawo do pełnego odszkodowania za ten okres, a jeśli podróżujesz do innego miasta w celu odwiedzenia, również zwrotu kosztów podróży.

Regularne badania lekarskie przeprowadzane są odpłatniePracodawca.

(Video) PRACA PILOTA SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO. Jak wygląda typowy dzień w lotnictwie? | DO ROBOTY

Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (7)

Jak wygląda proces rekrutacji?

testy kontrolne

Przeprowadzane są badania lekarskiew przypadku powrotu pracownika do pracy po dłuższej nieobecności (powyżej 30 dni), np. z powodu choroby. Powinni sprawdzić, czy długotrwała choroba nie wpłynęła na zdolność pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

Tego typu badanie powinno odbywać się również w godzinach pracy i za ten czas również przysługuje Ci pełne wynagrodzenie.

Sprawdź również:Wypalenie zawodowe

Powtarzające się egzaminy zawodowe po zakończeniu narażenia (egzaminy końcowe)

tzw. egzaminy końcowe przeprowadzane są na wniosek pracownika, ale tylko w określonych sytuacjach:

 • po ukończeniuPraca w szkodliwych warunkachnp. w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami włóknistymi;
 • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli złożysz wniosek o takie badania.

Dzięki profilaktycznym badaniom lekarskim możesz stwierdzić, czy cierpisz na chorobę zawodową.

Badania medycyny pracy – jak wygląda wizyta u lekarza pracy?

Badanie medycyny pracy – jak wygląda?? Naprawdę nie musisz się na to przygotowywać. Lekarz zaczyna od krótkiej rozmowy, w której można zadać pytania dotyczące przebytych lub przewlekłych chorób (w tym bliskich), przyjmowanych leków, używek czy operacji i zabiegów wykonywanych w ostatnich latach.

Medycyna pracy – jakie badania?

Podczas badań medycyny pracy często przeprowadza się następujące badania:

 • badanie ciśnienia krwi,
 • osłuchiwanie serca i płuc;
 • badanie wzroku (zwłaszcza jeśli stanowisko wymaga wielogodzinnej pracy przed komputerem);

Ponadto lekarz może zlecić:

 • badanie krwi i moczu do pracy,
 • badanie serca;
 • badania na dużych wysokościach;
 • badania laryngologiczne;
 • RTG płuc.
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (8)
(Video) PRACA NA POKŁADZIE SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO. Czym zajmują się stewardessy w samolocie? | DO ROBOTY

Lista testów dla konkretnych zadań

Zakres egzaminów zawodowych zależy przede wszystkim od stanowiska pracy i zagrożeń, na jakie narażony jest pracownik przy wykonywaniu swojej pracy. Na przykład:

 • Pracownicy biurowi często kierowani są na specjalistyczne badania okulistyczne;
 • Pracownicy wykonujący pracę w hałasie kierowani są na badania neurologiczne i laryngologiczne;
 • Pracownicy narażeni na szkodliwe działanie pyłów poddawani są badaniom spirometrycznym;
 • Kierowcy zobowiązani są do regularnego uczestnictwabadanie psychologiczne.
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? - Ciekawe CV (9)

Co jest potrzebne lekarzowi medycyny pracy?

Wszystko, co naprawdę musisz ze sobą zabrać, to referencje od pracodawcy, dowód osobisty i, jeśli dotyczy, psycholog lub dowód osobisty osoby niepełnosprawnej. Na co dzień nosisz okulary, soczewki kontaktowe lub aparat słuchowy? Koniecznie zabierz je ze sobą.

OgólnieBadanie przez lekarza pracytrwa około kilku minut. Proces ten może potrwać dłużej, jeśli zostaniesz skierowany na dalsze badania – oczywiście zostaniesz poinformowany o kolejnych krokach.

Badanie lekarskie pod kątem medycyny pracy – co jeśli lekarz nie wyrazi zgody na pracę?

Jeżeli lekarz pracy wykryje u pracownika nieprawidłowości lub rozpozna chorobę zawodową, skieruje go do odpowiedniego ośrodka leczenia chorób zawodowych. Jeżeli stwierdzi, że środowisko pracy jest niezdrowe, pracodawca jest zobowiązany do przeniesienia pracownika w inne miejsce. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i skorzystaj z naszego kreatora CV!

Utwórz CV

Badania do pracy - podsumowanie

Pracownik może zostać skierowany na jeden z czterech rodzajów dochodzeń:test przygotowawczy,badanie okresowe, badanie kontrolne, badanie okresowe po zakończeniu narażenia. Lekarzem wykonującym te badania jest lekarz medycyny pracy. Jego głównym zadaniem jest ustalenie, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonych testów, czy pracownik nadaje się do pracy na określonym stanowisku. W przypadku nieprawidłowości kieruje pacjenta do odpowiedniego miejsca, np. szpitala leczenia chorób zawodowych. Badania medycyny pracy przeprowadzane są z różną częstotliwością i zlecane przez pracodawcę.

Zapraszamy również do innych artykułów:

Wynagrodzenie straży granicznej - jak dostać się do straży granicznej Praca straży granicznej - co to jest?
Ogłoszenie o pracę – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda szablon ogłoszenia o pracę?
portfel - Co to jest portfel? Jak stworzyć portfolio?
Praca w Kanadzie - czy emigracja do Kanady to dobry pomysł?
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Trener Personalny - Ile zarabia Trener Personalny i jak nim zostać?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?
Wakacje w poszukiwaniu pracy – Ile dni na poszukiwanie pracy?
Europass CV
Jak przygotować CV pracownika magazynu
Szablon CV - nowoczesne szablony CV jako sposób na zdobycie wymarzonej pracy
Przykładowe CV
Szef kuchni – ile zarabia kucharz? Jak zostać szefem kuchni?
Praca Norwegia - Ile zarabiają pracownicy w Norwegii?

(Video) Historie Healy cz. 1 | 25.03.2023 | Healy webinar

Videos

1. Czy robić badania do uaktualnienia książeczki sanepidowskiej?
(Kraśnicki Dariusz)
2. Zmiana pracy po 40-tce. Ageizm na rynku pracy. Odcinek 31
(Scenariusze Kariery)
3. ZOSTAŁAM NAJBOGATSZĄ OSOBĄ na Brookhaven RP w ROBLOX! (Nowy Update)
(PatiX)
4. Jak zdobyć pracę? Praktyczny warsztat!
(Przeciętny Człowiek)
5. Po co wspierać nie swój gabinet? - Anna Kuśnierczak
(Wartościowy Gabinet)
6. Jak Biohacking Poprawia Pracę Mózgu, Serotonina, Podwyższona Motywacja - ft. @UndraMichal #65
(Przemek Górczyk Podcast)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 06/15/2023

Views: 5662

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.